ماسک موی بعد از حمام کراتین

279,000 تومان

ماسک موی بعد از حمام کراتین

ترمیم کننده تار مو
تقویت شده با مواد مغذی
درخشندگی مو
تغذیه کننده مو از ریشه تا نوک همراه با محافظت

ماسک موی بعد از حمام کراتین
ماسک موی بعد از حمام کراتین

279,000 تومان